« Wendbaar wetgeven; en nu de data....... | Main

Saturday, February 06, 2021

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Marco Wobben

Klinkt als een uitgebreidere versie van een OAuth systeem. Tezamen met een publi en private key. Welke zou daar geen open platform voor willen maken. De opslag van de sleutelbos kan dan zelfs locatie onafhankelijk zijn.

The comments to this entry are closed.